Genetyka

Brak włosa u bezwłosych psów (z wyjątkiem nagich amerykańskich
terierów - american hairless terrier) jest wynikiem niekompletnej dominującej
mutacji, która jest letalna u homozygot.
Dr. O'Brien z zespołem odkrył gen 'nagości'
u chińskich grzywaczy w chromosomie 17 przy okazji prowadzenia badań nad
neurologiczną chorobą tzw. PNA (PNA - Progressive Neuronal Abiotrophy) (źródło
str.41)
Nazwa letalny pochodzi od łacińskiego letalis - śmiertelny.
Letalnymi nazywamy geny lub genotypy, które powodują niezdolność do życiai
śmierć osobnika przed osiągnięciem przez niego dojrzałości płciowej. Geny
śmiercionośne powstają w wyniku mutacji (genu lub chromosomu) uniemożliwiających
prawidłowy rozwój nosiciela, wskutek braku u niego zdolności do syntezy
jednego bądź więcej podstawowych enzymów. Kiedy można powiedzieć, że dany gen jest letalny? Niektóre
geny wpływają na fenotyp psa, zmniejszając jego szanse przeżycia. Geny mogą
współdziałać i wywołać śmierć zaraz po zapłodnieniu. Inne mogą
zapobiegać dalszemu rozwojowi już na etapie blasty (mikroskopijnej kulki komórek).
Jeszcze inne mogą nie ujawniać się dopóki embrion nie ukształtuje się w pełni..
Wiele letalnych genów powoduje śmierć zaraz po urodzeniu, ponieważzapobiegają one normalnemu funkcjonowaniu płuc, nerek lub serca.
            Hrhr      rys.K.Zienkiewicz
          HrHr
Rys. K.Zienkiewicz

       
hrhr
Rys. K.Zienkiewicz
Każdy nagi grzywacz jest nosicielem dominującego,
letalnego genu 'braku owłosienia' (Hr) oraz genu 'normalnego typu owłosienia'
(hr). Gen (Hr) jest dominujący nad genem (hr) i w postaci homozygoty (HrHr) powoduje śmierć płodu. Genotyp nagiego psa jest następujący: (Hrhr).
Szczeniaki honozygotyczne pod względem genu 'braku owłosienia'
(Hr) o genotypie (HrHr) nie rodzą się. Zamierają w łonie matki i są resorbowane przez jej organizm.

Poowder puffy nie mają genu nagości (Hr), mają jedynie parę
genów 'normalnego owłosienia' (hr), ich genotyp wygląda następująco: (hrhr).Taka kombinacja w żaden sposób nie jest letalna.
Krzyżówki:
Rys.© Katarzyna
Zienkiewicz
Krzyżówka dwóch nagich psów (HrHr) x (HrHr) może
teoretycznie skutkować w następującej kombinacji:

1 (HrHr) (25%) - homozygotyczny nagi pies - ginie;

2 (Hrhr) (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;

1 (hrhr) (25%) - homozygotyczny pies o
normalnym typie owłosienia - przeżywa.

Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację.
Rys.© Katarzyna
Zienkiewicz
Krzyżówka nagiego psa z powder puffem teoretycznie daje następujący
wynik:

2 (Hrhr) (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;

2 (hrhr) (50%) - homozygotyczne psy o normalnym
typie owłosienia - przeżywają.

Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację.
Rys.© Katarzyna
Zienkiewicz
Krzyżówka dwóch powder puffów daje wynik:
4 (hrhr) (100%) - homozygotyczne psy o normalnymtypie owłosienia - przeżywają.
Opracowała: KatarzynaZienkiewicz 
Hodowla Rosa Thea.
Dostępny test DNA dla nagusów:
Kreator stron internetowych - przetestuj