ASHLEY Exotic World 
Maść: brązowa w łaty
Odmiana: naga
Urodzona: 22.07.2009r.
Hodowca: Dorota Pacholczak.
Współwłasność : Dorota Pacholczak.
E. Sz.
Badania:

PRCD PRA - czysta po rodzicach
PLL nosiciel
Mioty:
MIMOSA Lavandula
Maść:biała w łaty 
Odmiana: owłosiona
Urodzona: 15.06.2007r
Hodowca: Anna Rychlewska.
Właściciel: Dorota Pacholczak,E.Sz.
Badania:

PRCD PRA czysta PLL czysta
Mioty:
KIMBERLEY Nesjana
Maść: czarna podpalana Odmiana: owłosiona
Urodzona:22.03.2007r
Hodowca: Agnieszka Okrasa.
Właściciel: Dorota Pacholczak.
Mioty:
Kreator stron internetowych - przetestuj